Pashto Farsi


دولت هالند پوشیدن حجاب را بالای زنان مسلمان ممنوع اعلام کرد!
08/21/2019 | مسلم بغلانی

خبر:
بتاریخ اول اگست ۲۰۱۹، هالند پوشیدن حجاب را در اماکن عامه، به شمول مکاتب، شفاخانه‌ها، پوهنتون‌ها و ادارات دولتی بالای زنان مسلمان ممنوع قرار داد. مقامات هالندی زنان مسلمان را به اجبار وادار می‌کنند تا از پوشیدن حجاب اجتناب ورزند، و در صورتی‌که با حجاب ملبس باشند، نه تنها این‌که اجازه رفتن به اماکن عامه برای شان داده نمی‌شود، بلکه مبلغ ۱۵۰ یورو نیز جریمه نقدی می‌شوند. 

تبصره:
دولت هالند در اجباری‌ساختن بی‌حجابی به حلقه‌ی دولت‌های سکولر(دین ستیز) نظیر فرانسه، دنمارک، بلجیم و اتریش پیوسته است که زنان مسلمان را بخاطر رعایت اسلام، بویژه از بهر پوشیدن حجاب مجازات نموده‌ و قوانین سختی را بالای آنان وضع نموده است. در حقیقت نظام فعلی هالند زنان مسلمان را در دو راهی خطرناکی قرار داده است تا از دو گزینه یکی آن را انتخاب کند؛ 1) پابندی به اسلام ویا 2) کسب دانش، خرید ادویه، رفتن به وظیفه ویا حتی شکایات جنایی بدون درنظرداشت اسلام.

در حالی‌که هالند مسایل غیراخلاقی، شهوت‌رانی و کارهای زشت از قبیل فاحشه‌گری، زنا با محارم و حتی نگهداری و توزیع رساله‌های بچه‌بازی – که در آن چگونگی به دام انداختن، آراستن و سوءاستفاده از اطفال وضاحت داده شده است – را قانونی اعلام کرده است، اما حجاب بی‌ضرر اسلامی را ممنوع می‌سازد. زیرا تبعیض در مقابل مسلمانان در شریان‌ها و DNA آنان ریشه بافته است. 

برای مسلمانان لازم است تا این مسئله را بخوبی درک کنند که هدف از ممنوعیت حجاب در هالند تنها از خاطر حجاب نیست، بلکه ترس از جاگزین شدن جایگاه اسلام در بطن جامعۀ سیکولار منحیث بدیل نظام کنونی می‌باشد. امروز حجاب را بالای زنان مسلمان ممنوع قرار دادند، فردا چادر را از سر آنان پس خواهند کرد. زیرا هدف اساسی آنان اینست تا مسلمانان را از طریق فرهنگ لیبرال به مثل خود مبدل سازند. بناء برای ما مسلمانان ضروری‌ست تا بر دین خویش بطور قاطع پابند بوده و در مقابل هرگونه تحریم که علیه اسلام و ارزش‌های اسلام صورت می‌گیرد با صدای قوی در برابر هم ایستاده شویم.    


   ارسال نظر